Om M.E/CFS

 1. Hva er M.E?

  Myalgisk encefalopati er en nevrologisk sykdom med mange symptomer. Hovedkjennetegnene er rask trettbarhet i muskulatur og sentralnervesystem etter minimal fysisk og mental anstrengelse, samt unormal, lang restitusjonstid for gjenvinning av muskelstyrke og intellektuell kapasitet. (http://me-foreningen.com/meforeningen/?page_id=292)

 2. Symptomer

  Nyoppstått, (ikke livslang), uforklarlig og vedvarende utmattelse som ikke er relatert til anstrengelse, som ikke blir vesentlig bedre av hvile, og som fører til en vesentlig reduksjon av tidligere aktivitetsnivå.

  • Svekket hukommelse eller konsentrasjonsevne
  • Sykdomsfølelse etter anstrengelse; fysisk eller mental anstrengelse gir “ekstrem og langvarig utmattelse og sykdom”.
  • Ingen følelse av revitalisering etter søvn
  • Muskelsmerter (myalgi)
  • Smerter i flere ledd (artralgi)
  • Hodepine i ny form eller med større alvorlighetsgrad
  • Sår hals, hyppig eller gjentakende
  • Ømme lymfeknuter (cervikale eller aksillære)
 • Irritabel tarm, magesmerter, kvalme, diaré eller oppblåst mage
 • Frysninger og nattesvette
 • Hjernetåke
 • Brystsmerter
 • Kortpustethet
 • Kronisk hoste
 • Synsforstyrrelser (sløret syn, lysømfintlighet, øyesmerter eller tørre øyne)
 • Allergi eller overfølsomhet for mat, alkohol, lukt, kjemikalier, medisiner eller støy
 • Vansker med å opprettholde stående stilling (ortostatisk ustabilitet, uregelmessig hjerterytme, svimmelhet, balanseproblemer eller besvimelse)
 • Psykiske problemer (depresjon, irritabilitet, humørsvingninger, angst, panikkanfall)
 • Smerter i kjeven
 • Vekttap eller vektøkning

(http://no.wikipedia.org/wiki/Kronisk_utmattelsessyndrom)

Årsaker.

Vi kjenner ikke den egentlige årsaken, men tilstanden oppfattes som å ha mange årsaker – den er multifaktoriell. Det skilles gjerne mellom disponerende, utløsende og vedlikeholdende faktorer.

Forskning tyder på at pasienter med kronisk utmattelsessyndrom lider av en vedvarende kroppslig stressreaksjon. Kroppen er altså i konstant “alarmberedskap” uten at det er noen åpenbar grunn til det. Dette fenomenet synes å kunne forklare mange av pasientens plager.  (http://nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/hjerne-nervesystem/utmattelsessyndrom-arsaker-23604.html)

Behandling

Mange pasienter opplever ikke full tilfriskning fra CFS selv etter behandling, og det finnes ingen universelt effektive helbredende alternativer.[58] Kosthold, fysioterapi, kosttilskudd, antidepressiva, smertestillende medikamenter, pacing og komplementær og alternativ medisin har blitt foreslått som måter å håndtere CFS på. Men per dags dato finnes det ingen former for behandling eller medisinering som kurerer eller helbreder sykdommen.

 

Jeg har hatt M.E i ca 12 år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>