Vis.

Medmenneskelighet.

“Sympati for andre mennesker og deres situasjon.
Handling eller ytring som gir uttrykk for ovenstående.”

Medmenneskelighet (‘meːdmenəskəlɪheːt)
-substantiv, maskulin-feminin entall/singular.
=det å være et godt medmenneske, vise nestekjærlighet.

Bry deg.

Hilde.

This entry was posted in Generelt. Bookmark the permalink.

2 Responses to Vis.

  1. Tine says:

    Word! 💜 Det er dessverre ikke alle som har den egenskapen.

  2. mamma says:

    Usigelig viktig, dette!
    Prøver så godt jeg kan ……. :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>