Monthly Archives: August 2016

Vis.

Medmenneskelighet. “Sympati for andre mennesker og deres situasjon. Handling eller ytring som gir uttrykk for ovenstående.” Medmenneskelighet (‘meːdmenəskəlɪheːt) -substantiv, maskulin-feminin entall/singular. =det å være et godt medmenneske, vise nestekjærlighet. Bry deg. Hilde.

Posted in Generelt | 2 Comments

Livet ass.

Jeg sitter på bryggen på Lyngør og dingler med de bare , oppskrapte vår-bleike beina utenfor bryggekanten. Det er tidlig på morgenen, tidlig i sesongen og det er helt blikkstille på fjorden. Det er begynt å bli mildt og varmt … Continue reading

Posted in Generelt | 2 Comments